معاونت سرمایه گذاری و طرح ها

كشور ما ايران اسلامي با برخورداري از آثار بجاي مانده از ميراث چند هزار ساله تمدن كهن بشري و جاذبه هاي منجر به فرد تاريخي، فرهنگي و طبيعي سالانه باعث نردد بي شماره گردشگران داخلي و خارجي مي‌باشد . اين قابليت از جهات مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد. بدون ترديد نقش مهم صنعت گردشگري در توسعه پايدار و عبور از بحرانهاي مالي سياسي و اقتصادي و غيره در هر كشوري مورد توجه مي‌باشد در اين راستا كشور ما از موضوع گردشگري و توسعه اين صنعت مي‌تواند براي برنامه هاي اقتصادي اجتماعي، سياسي بويژه در جهت توليد اشتغال گامهاي اساسي بردارد . در آمارهاي رسمي جهاني از هر 8 نفر شغل ايجاد شده يك مورد آن متعلق به گردشگري مي‌باشد و اين مهم در كشور ما حائز اهميت بوده و مي توان ادعا نمود اين آمار قابل افزايش نيز مي‌باشد. با مشخص شدن اهميت و لزوم توسعه اين صنعت در كشور و قابليت هاي موجود، آن بايد اذعان نمود كه سرمايه گذاري در جهت ايجاد، تكميل، توسعه و تجهيز هرچه مناسب تأسيسات گردشگري بيش از پيش مورد توجه دولت و مسئولين محترم قرار مي‌گيرد. با مطالعه نيازهاي جدي جامعه جهت توسعه زيرساختهاي گردشگري منجمله توسعه تأسيسات و مراكز اقامتي اين امكان را بوجود مي‌آورد كه جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي بدين منظور از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد .

 

اطلاعات بیشتر

اهداف کلی

an image

1.ایجاد رشد پر شتاب در صنعت گردشگری کشور به عنوان یکی از بخش های دارای مزیت و اشتغال زا در راستای دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوبی و غربی

2. تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع با اتکا بر بخش گردشگری

3. متوازن کردن روند گردشگران ورودی (خارجی) و خروجی (ایرانی) از کشور

رویکرد اصلی

an image

مهمترین رویکرد سازمان ، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش گردشگری می باشد . توسعه زیرساخت های گردشگری ، اصلاح قوانین و مقررات موجود و توسعه حمایت ها و مشوق های قانونی ، اعطای تسهیلات یارانه دار ، حضور در همایش ها و نمایشگاه های بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ، برگزاری نمایشگاههای معرفی فرصت های سرمایه گذاری مهمترین شیوه های بکار گرفته شده در این راستا می باشد.